X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Particulieren > Mijn gezin > Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Bij een ongeval of schadegeval in uw privéleven is het niet altijd even snel duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Daarnaast groeit in onze snel evoluerende en steeds complexere leefwereld ook de kans om vroeg of laat in één of ander geschil verwikkeld te raken. Niemand is er vrij van...

Dan is het belangrijk over de juiste informatie te beschikken en op professionele steun te kunnen rekenen.
De rechtsbijstandverzekering helpt u hierbij. Als een conflict in uw privéleven uitgroeit tot een probleem, dan verdedigt de verzekeraar uw belangen, als het moet tot in de rechtbank.

Voorbeelden van een "conflict":

 1. Er ontstaat een geschil over de handelshuur
 2. U voerde een werk/herstelling uit bij een klant die de kwaliteit betwist. Er ontstaat een juridisch conflict, waar rechtsbijstand u helpt.
 3. Door werken in de omgeving ontstaat een ontploffing met bedrijfsschade en exploitatieverlies tot gevolg. Rechtsbijstand vordert uw schadevergoedingen.
 4. ...

Bron: ‘Mijn bedrijf goed verzekerd?!', Bert De Paep, Geert Dehouck, tweede druk, speciale editie DAS, uitgeverij Lannoo, 2011.

Offerte aanvragen Contacteer onsIn dit onderwerp:

 • 1. Wat is een rechtsbijstandverzekering?

  +

  Een rechtsbijstandverzekering is een speciale verzekering die vergoeding biedt voor kosten van benodigde rechtshulp. Een rechtsbijstandverzekering kan dekking bieden op diverse terreinen.

  Een rechtsbijstandsverzekeraar biedt u juridische bijstand door een jurist of door gespecialiseerde advocaten en andere deskundigen. Ook de kosten die een gerechtelijke procedure met zich meebrengen vallen onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering.

  Een rechtsbijstandverzekering kan behalve bij conflicten ook uitkomst bieden in het geval van (onterechte) strafvervolging. Wanneer u te maken krijgt met strafvervolging voor een misdrijf of overtreding, dan kan het zijn dat u via uw rechtsbijstandverzekering recht hebt op rechtshulp gedurende het verloop van de strafzaak.

  Rechtsbijstandverzekeringen worden door diverse verzekeraars aangeboden en kunnen dan ook aanzienlijk in prijs verschillen. Wanneer u juridische hulp echter zelf moet bekostigen, is de kans echter groot dat het u uiteindelijk duurder uit komt dan wanneer u besluit premie te betalen voor een goede rechtsbijstandverzekering.


  Let op: De rechtsbijstandsverzekering is er in eerste instantie om u te informeren en biedt u daarnaast financiële bescherming!
  Een rechtsbijstandverzekering vergoedt niet de geleden schade, maar zal uw belangen verdedigen en de daarbij gemaakte kosten vergoeden.
  Let op: Wanneer u bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering voor verkeer heeft afgesloten biedt dit geen recht op juridische bijstand in een strafzaak op fiscaal gebied.
 • 2. Een aanvullende of een afzonderlijke rechtsbijstandverzekering?

  +

  1. Een aanvullende rechtsbijstand:
  Het is best mogelijk dat u in uw bestaande autoverzekering of brandverzekering een optie "rechtsbijstand" hebt. Dit geldt dus als een aanvullende verzekering op de desbetreffende hoofdverzekering. Bijgevolg kan u de rechtsbijstand enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis, waardoor een mogelijk geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering (bv: uw rechtsbijstand bij een autoverzekering aanspreken n.a.v. een snelheidsovertreding).

  2. Een afzonderlijke rechtsbijstandverzekering:
  U kan ook opteren om een afzonderlijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dit kan zowel bij dezelfde verzekeraar als de hoofdwaarborg(en) of bij een totaal andere verzekeraar. In dat geval bent u voor de toepasbaarheid ervan niet strikt beperkt tot de hoofdwaarborg.


  Weetje: Bij een auto-ongeval met een niet-Belgisch voertuig, is het de rechtsbijstandverzekering die ervoor zal zorgen dat de geleden schade vergoed wordt door de verzekeraar van de tegenpartij. Belangrijk: Een alleenstaande rechtsbijstandverzekering is niet noodzakelijk uitgebreider dan een aanvullende. Het toepassingsgebied is wel ruimer, maar de dekkingen voor een welbepaalde rubriek zijn niet noodzakelijk hoger dan wanneer u een aanvullende rechtsbijstand voor dat deelgebied zou afsluiten.
 • 3. Voordelen van een afzonderlijke rechtsbijstandverzekering?

  +

  Een afzonderlijke polis rechtsbijstand biedt een aantal voordelen t.o.v. een aanvullende polis. Deze zijn:

  1. Objectiviteit in uw belangenverdediging en dus geen belangenconflicten
  2. Ruimere dekkingen en tussenkomsten
  3. Hogere interventieplafonds
  4. Betere kwaliteitspolis
  5. Geen overlappingen, geen dubbele dekkingen
  6. Bijstand door juridische specialisten