X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Particulieren > Mijn gezin > Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Kreeg u een ongeval met de motor? Moet u een chirurgische ingreep ondergaan? Bent u in blijde verwachting? Dan werd u of moet u binnenkort opgenomen worden in het ziekenhuis. Jaarlijks verblijven heel veel Belgen in het ziekenhuis. Zelfs voor een korte periode kunnen de kosten daarvoor hoog oplopen.

Een deel van uw kosten worden terugbetaald door de ziekenfonds of door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Maar die dekking is in zeer veel gevallen niet volledig. De te betalen supplementen kunnen zeer hoog oplopen als u bv. in een eenpersoonskamer ligt. Indien u een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten, worden deze kosten grotendeels vergoed. Hierdoor wordt het door uzelf te betalen deel tot een minimum beperkt. Zie hieronder een vergelijking van de kosten van een eenpersoons- en meerpersoonskamer:

Bron: CM informatie ziekenhuisfactuur - Achtste CM-barometer van de ziekenhuisfactuur.

Offerte aanvragen Contacteer onsIn dit onderwerp:

 • 1. Wat dekt een hospitalisatieverzekering?


  De hospitalisatieverzekering is een aanvulling op de wettelijk verplichte verzekering gezondheidszorg. Bij een gedekte schadegeval zal dus sowieso eerst de verplichte verzekering gezondheidszorg worden aangesproken, en pas dan kan de hospitalisatieverzekering tussenkomen.

  Naargelang de contractuele voorwaarden en modaliteiten, kan een hospitalisatieverzekering de schade vergoeden voor:

  • de hospitalisatiekosten: doktersrekeningen, kosten voor medische verzorging, kamerprijs,... Zowel in België als in het buitenland;
  • de raadplegingen in het ziekenhuis, de geneesmiddelen, radiografieën, de ambulante kosten vóór (= 1 maand vóór) en na (= 3 maand erna) de opname. Die termijnen kunnen echter schommelen in functie van uw verzekeringscontract;
  • de kosten voor thuisverpleging na een verblijf in het ziekenhuis;
  • de kosten voor de opvang van uw kinderen;
  • de kosten voor de behandeling van een aantal ernstige ziekten (kanker,...), als uw contract dat expliciet voorziet.

  In een hospitalisatieverzekering wordt vaak een franchise opgenomen. Mogelijk kan u met uw verzekeraar een contract zonder franchise onderhandelen. Uw verzekeringspremie zal dan wel hoger liggen.


  Let op: meestal wordt er in de contractuele voorwaarden van de familiale verzekering een vrijstelling (franchise) opgenomen. Dit houdt in dat u zelf een deel van de vergoeding ten laste moet nemen. Bijvoorbeeld: in de contractuele voorwaarden is een vrijstelling van € 250 opgenomen voor materiële schade. Uw fiets waait om tegen de etalage van een winkel. De raam van de winkel is beschadigd en moet vervangen worden. Een nieuwe raam zetten kost € 5000. Uw familiale zal tussen komen voor € 4750, zelf zal u nog € 250 moeten betalen (€ 5000 - € 250 vrijstelling = € 4750 tussenkomst verzekering).
 • 2. Is een hospitalisatieverzekering verplicht?


  Zoals eerder vermeld, is de hospitalisatieverzekering slechts een aanvulling op de verplichte verzekering gezondheidszorg. Het is dus niet wettelijk verplicht. Het wordt echter wel aangeraden omwille van de hoge ziekenhuiskosten die gepaard gaan met een opname, een medische ingreep, een ambulante behandeling voor een zware ziekte,... Naar gelang de tegemoetkoming van uw ziekteverzekering, betaal u zelf het resterende bedrag. De kosten van een behandeling kunnen oplopen tot duizenden euro's en u krijgt slechts een gedeelte door het ziekenfonds terugbetaald.


  Enkele tips:
  • Ga na onder welke voorwaarden u gedekt bent. Sommige verzekeraars of ziekenfondsen vergoeden u pas nadat u een nacht in het ziekenhuis doorbracht. Anderen komen ook tussen voor ‘dagkliniek' (uw ziekenhuisbezoek beperkt zich tot één dag).
  • Weeg een lagere premie altijd af tegen het bedrag van de franchise waarvoor u opdraait.
  • Lees aandachtig uw contract.
 • 3. Hebt u al een hospitalisatieverzekering via uw werkgever?


  De familiale verzekering beschermt u en uw gezin tegen schade aan derden. Het begrip gezin wordt hier ruim geïnterpreteerd. Een gezin is iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van het gezin. Hiertoe behoren de onderstaande personen:

  • Kinderen, minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn.
  • Echtgenoot of partner, samenwonend onder één dak.
  • Huisdieren, opgelet paarden zijn hierbij niet altijd inbegrepen. Hiervoor moet een extra clausule worden opgenomen in uw polis BA Familiale.
  • Personen die tijdelijk bij u verblijven.

  Let op: De algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang de verzekeringsmaatschappij. Raadpleeg dus de algemene voorwaarden, meer specifiek het luik verzekerden. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en weet u wie gedekt is door jouw polis BA Familiale verzekering!

  In de meeste gevallen is ook een rechtsbijstandsverzekering opgenomen in de familiale verzekering. Waardoor u ook beroep kan doen op deze verzekering om de kosten en erelonen voor uw verdediging te betalen. Een schadegeval kan immers uitdraaien op een juridisch conflict omtrent de erkenning van de aansprakelijkheid.