X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Particulieren > Mijn gezin > Gewaarborgd inkomen

Gewaarborgd inkomen

"Wanneer een ziekte of ongeval gedurende een langere periode invaliditeit veroorzaakt, zal de vergoeding die u van het ziekenfonds krijgt wellicht niet volstaan om uw levensstandaard te handhaven."

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt dus, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet meer werken door ziekte of een ongeval, dan betaalt uw verzekering u maandelijks een vervangingsinkomen uit.

Een dergelijke verzekering biedt u nog een aantal andere mogelijkheden. Zo kunt u de verzekerde uitkering gebruiken voor het afsluiten van een aanvullend pensioenproduct of uw woningkrediet verder af te betalen zodat u niet het risico loopt om uw huis te verliezen. In een polis gewaarborgd inkomen kan het verzekerd bedrag veel ruimer genomen worden dan bijvoorbeeld in een sociale VAPZ.Offerte aanvragen Contacteer onsIn dit onderwerp:

 • 1. Wie kan deze verzekering afsluiten en wat is er gedekt?


  1. Wie kan deze verzekering afsluiten?
  De verzekering gewaarborgd inkomen kan door iedereen worden afgesloten, ongeacht of u zelfstandig, werknemer of ambtenaar bent. De regel is: wie werkt, kan in het kader van een verzekering gewaarborgd inkomen worden gedekt, tot aan de leeftijd die in het verzekeringscontract wordt bepaald.

  2. Wat is er gedekt?
  Voor werknemers zijn er drie verzekeringen die kunnen tussenkomen bij ongeschiktheid:

  • u wordt het slachtoffer van een arbeidsongeval: de verplichte arbeidsongevallenverzekering, afgesloten door uw werkgever, komt tussen;
  • u loopt een beroepsziekte op: de verplichte verzekering ‘beroepsziekten' treedt op via het Fonds voor beroepsziekten. Die verzekering maakt deel uit van de sociale zekerheid;
  • u lijdt aan een ziekte (geen beroepsziekte) of had een ongeval in het kader van uw privéleven: dan zal de verplichte verzekering van de sociale zekerheid via het ziekenfonds of de hulpkas tussenkomen.

  Voor zelfstandigen is er geen regime van verplichte arbeidsongevallenverzekeringen zoals die voor werknemers bestaat. Er is voor hen ook geen specifieke verplichte verzekering voor beroepsziekten. Ziektes en ongevallen in het kader van hun werk of privéleven worden gedekt door de sociale zekerheid, maar het niveau van de vergoedingen is beperkt. Om beschermd te zijn tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid kunnen de zelfstandigen een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten.

  Ambtenaren genieten dan weer een specifiek statuut. Daarin is ook een regeling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten ingeschreven.

 • 2. Wanneer geniet u een vergoeding, en hoeveel bedraagt deze?


  Afhankelijk van wat opgenomen is in uw polis, betaalt de verzekeringsmaatschappij een rente en/of een kapitaal wanneer de verzekerde invalide is ten gevolge van een ziekte of ongeval. Die invaliditeit moet uiteraard wel door een arts worden vastgesteld.

  Het contract voorziet meestal een wachttijd, die voorbij moet zijn vóór de rente of het kapitaal wordt uitbetaald. Meestal gaat het om een termijn van één maand vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid, door een arts vastgesteld. In sommige gevallen, kan die wachttijd langer zijn.

  Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald in uw contract.


  UITZONDERINGEN: Ongeacht of u loontrekkende of zelfstandige bent, in uw verzekering ‘gewaarborgd inkomen' zijn er een aantal uitzonderingen voorzien. Zo bent u niet gedekt als u uw verzekering afsloot op het ogenblik dat een ongeval of ziekte u verhindert te werken. Vreemd genoeg worden ook psychiatrische aandoeningen en mentale problemen door de meeste polissen uitgesloten. Ook bv. alcoholisme wordt meestal niet als een ziekte beschouwd in het kader van een verzekering 'gewaarborgd inkomen'.

  De aangeboden dekkingen kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Vraag aan uw verzekeraar wanneer hij tussenkomt. In bepaalde gevallen kan u, in functie van uw risico's, een uitbreiding van de waarborgen vragen. U kan ook vragen om de wachttijd te verlengen, zodat de premie daalt.