X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Particulieren > Mijn woning > Alle Bouwplaats Risico (ABR-) verzekering

Alle Bouwplaats Risico (ABR-) verzekering

Gaat u zelf bouwen of verbouwen? Dan is de verzekering ABR zeker aan te raden. Op en rond een bouwwerf en tijdens of na de werkzaamheden kunnen heel wat problemen de kop opsteken, gaande van stormschade en schade aan aanpalende panden tot vochtproblemen die opduiken een jaar na de oplevering. Uiteraard dient u in alle voorzichtigheid en doordacht tewerk te gaan. Maar loopt er toch nog iets fout op de werf, dan bent u er tegen verzekerd.

Daarom is het zeer interessant om een ABR-verzekering af te sluiten omdat die niet enkel uw aansprakelijkheid ten overstaan van derden verzekert, maar tevens de schade aan het bouwwerk zelf, hetwelk meestal niet wordt verzekerd door de aannemers zelf. Een eventuele bijkomende polis Burgerlijke aansprakelijkheid sluit immers alle schade uit die wordt veroorzaakt tijdens werken (constructie of renovatie). De ABR-polis verzekert alle deelnemers aan de werf: de bouwheer en zijn afgevaardigden, de architect en de studiebureaus, de aannemers en de onderaannemers.Deze polis bestaat uit 2 luiken:

Luik 1 dekt de schade op de bouwplaats aan de werken en te verwerken materialen. Hierin zijn o.a. begrepen schade door:

  • Ongevallen op de werf
  • Overmacht (storm, regen, overstroming, hagel, blikseminslag, grondbewegingen)
  • Brand en ontploffing
  • Diefstal

Luik 2 dekt de aansprakelijkheid van de bij de bouw betrokken partijen voor schade aan derden ten gevolge van de uitvoering van de werken. Dit luik dient steeds als aanvulling op het eerste luik.Offerte aanvragen Contacteer ons