X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Particulieren > Mijn woning > Verzekering voor kunstwerken en verzamelingen

Verzekering voor kunstwerken en verzamelingen

Als kunstwerken de tand des tijds trotseren is dat omdat de eigenaars alles in het werk stellen om ze te beschermen tegen datgene dat ze bedreigt. Ze in een vitrine plaatsen, ze beschutten tegen licht, warmte of vochtigheid, ze goed bevestigen, hun transport verzekeren of ze op een veilige plek bewaren: stuk voor stuk maatregelen die zorgen voor het voortbestaan van kunstwerken.

Wij weten beter dan wie ook dat de voornaamste bekommernis van de eigenaars van waardevolle kunstwerken erin bestaat de goederen die hen dierbaar zijn te vrijwaren van alle risico's.

Naast louter kunstwerken dekt deze verzekering ook verzamelingen. Het kan gaan van een verzameling postzegels of munten tot een verzameling jachtwapens of tapijten. Deze voorwerpen kunnen verzekerd worden in een alle risico verzekering.


Uw voordelen:
  • Uitgebreide dekking: deze verzekering biedt dekking tegen diefstal, verdwijning, materiële beschadiging van alle voorwerpen die de verzekerde ons heeft aangegeven, zelfs tijdens het transport, en dit eender waar ter wereld.
  • Keuze van vergoeding: indien het voorwerp gedeeltelijk beschadigd is, heeft de verzekerde de keuze tussen herstelling, vervanging of betaling van de tegenwaarde in geld.
  • Betwistingen zijn zeer uitzonderlijk: in geval van totaal verlies of verdwijning, betaalt deze verzekering zonder enige discussie de verzekerde waarde.
  • Geen vrijstelling/franchise

Belangrijk: Indien een voorwerp dat wij hebben vergoed wordt gerecupereerd, beschikt de verzekerde altijd over de mogelijkheid om er opnieuw eigenaar van te worden door hetzij het bedrag van de schadevergoeding, verhoogd met intrest, hetzij de billijke marktwaarde op het moment van de recuperatie te betalen

Offerte aanvragen Contacteer ons