X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Nieuwsbrieven

Archief nieuwsbrieven

Kost een kind echt een huis?


Dat kinderen een financiële druk leggen op de schouders van de ouders, is echt wel een waarheid als een koe. Ook als het gaat om studiekosten. Vandaar waarschijnlijk het cliché ‘een kind kost een huis’. Maar wat zijn nu de juiste cijfers?

Algemeen

Onze grondwet bepaalt dat de toegang tot het onderwijs gratis is tot het einde van de leerplicht. Dat betekent dat een kind inschrijven in een school van het kleuter-, lager en secundair onderwijs niets mag kosten. Scholen mogen dus geen inschrijvingsgeld vragen.

Ook voor het schoolmateriaal en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn, kan de school geen bijdrage vragen. Zwemlessen zijn gratis tijdens 1 lager schooljaar.

Dikwijls gebruiken scholen wat meer materiaal of organiseren ze meer activiteiten dan absoluut noodzakelijk. Of ze bieden ook andere diensten aan zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus … Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders, maar daarvoor zijn er regels: de maximumfactuur en de bijdragelijst.

In het lager onderwijs bedraagt de maximumfactuur vanaf het schooljaar 2015-2016 85 euro per jaar. Voor alle kleuters is dat 45 euro.

Van 5 tot 11 jaar

De maandelijkse kosten voor een kind in deze leeftijdscategorie bedragen gemiddeld 406,63 euro, zonder opvang-, school- en uitzonderlijke kosten. Voor kinderopvang gelden dezelfde tarieven als voor kinderen tot 5 jaar: ze schommelen tussen 5 en 27,82 euro per dag. Voor mindervermogenden is er op individuele basis een verlaging mogelijk van dat minimumbedrag.

Van 12 tot 17 jaar

Vanaf de middelbare school kost een kind gemiddeld 498,63 euro per maand zonder opvang-, school- en uitzonderlijke kosten. De inschrijving in het secundair onderwijs is dus gratis, maar de school mag een bijdrage vragen voor:

- didactisch materiaal zoals boeken of kopieën nodig voor de lessen
- allerlei activiteiten zoals theaterbezoek, meerdaagse uitstappen
- diensten en producten zoals maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, schoolbus ...

De kosten van een kind in het middelbaar onderwijs variëren bijgevolg per school en per studierichting. De bijdrage van de ouders mag niet te hoog zijn. Toch kunnen de kosten in sommige studierichtingen behoorlijk oplopen.

Opgelet: in het secundair onderwijs is er geen lijst met kosteloze materialen en ook geen maximumfactuur voor de bijdragen van de ouders. De school moet wel een bijdrageregeling voorstellen.

Een middelbare schoolopleiding kost gemiddeld 1.192, 58 euro per jaar. Inbegrepen in dat bedrag zijn de schooluitrusting, de vervoerskosten, schoolactiviteiten, schoolreizen en facultatieve uitgaven.

Van 18 tot 24 jaar

Een jongvolwassene vraagt een maandelijkse inspanning van gemiddeld 598,92 euro, zonder studiekosten of uitzonderlijke kosten. Kiest uw zoon of dochter voor hoger onderwijs, dan kunnen die studiekosten behoorlijk oplopen. Hoe hoog precies verschilt natuurlijk van student tot student.

Inschrijvingsgeld
In het hoger onderwijs bestaat er inschrijvingsgeld. Sinds het academiejaar 2015-2016 is dat gestegen tot 890 euro voor gewone studenten. Voor beursstudenten blijft het 105 euro en voor bijna-beursstudenten 470 euro.

Studiemateriaal
De kosten van studiemateriaal zoals handboeken, cursussen en software verschillen sterk van opleiding tot opleiding. Soms is er voor praktijkvakken veel extra werkmateriaal nodig. Ook studiereizen kosten dikwijls een flinke cent. En een pc en internet zijn natuurlijk een absolute must. Reken bij een voltijdse inschrijving voor studiemateriaal gemiddeld op 300 à 500 euro per jaar, zonder computer. Maar dat kan oplopen tot om en bij de 700 euro.

Huisvesting
Een student die op kot gaat, kan een kamer huren op de private kamermarkt of in een studentenresidentie van de universiteit of hogeschool. In Gent bijvoorbeeld kosten 10 maanden studentenresidentie maximaal 2.680 euro, internet, water, elektriciteit en verwarming inbegrepen.

Bij particulieren betaalt een student, afhankelijk van de grootte en het comfort, gemiddeld tussen 310 en 450 euro per maand voor een kamer, zonder de maandelijkse lasten. Een studio kost natuurlijk meer. Let op: er is een aanzienlijk prijsverschil tussen huurcontracten over tien maanden en over twaalf maanden. Een twaalfmaandencontract is fors duurder, tot 22 procent meer per maand.

Vervoer
Een student die pendelt, bespaart natuurlijk op huisvestingskosten en geniet een voordelig studententarief. Zo kost een treinabonnement tussen Brugge en Gent per jaar bijvoorbeeld 252 euro voor een student, tegenover 1.259 euro normaal. Een studentenabonnement bij De Lijn op tram en bus kost jaarlijks 199 euro. In verschillende steden kunnen studenten een fiets huren vanaf 40 euro voor een heel jaar, met 60 euro waarborg.

Voeding, sport en cultuur
Praktisch elke student kan terecht in een studentenrestaurant: reken voor een volledige warme maaltijd op 5 euro en in totaal voor voeding op 1.355 euro per jaar als kamerstudent en op 922 euro als pendelstudent. Sociale, sportieve en culturele activiteiten komen gemiddeld op 496 euro per jaar.

Totaal: 2.940 euro voor een pendelende niet-beursstudent
Een niet-beursstudent die pendelt, kost ongeveer 2.940 euro per jaar. Voor een niet-beursstudent die een kamer huurt van een particulier komt het jaarbudget op ruim 6.250 euro. Wie kiest voor een studio betaalt natuurlijk nog meer. Bovendien zitten in dit jaarbudget geen medische kosten of kleding.

Conclusie:
al is het misschien wel wat overtrokken om te beweren dat een kind opvoeden evenveel kost als een huis bouwen, toch is het zo dat het hier gaat om een serieuze financiële inspanning van jaren. Om uw spaargeld te sparen of de zwaardere kosten te dekken, kunt u altijd denken aan een persoonlijke lening.


Meer lezen:

onderwijs.vlaanderen.be
MoneyTalk.be


Info over een persoonlijke lening:

de persoonlijke lening van AXA Bank


 

Bron: https://www.axabank.be/nl/blog/2015/08/kost-een-kind-echt-een-huis

 

Overzicht nieuwsartikels