X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Ondernemingen > Mijn personeel > Groepsverzekering

De groepsverzekering

U bent werkgever? Dan bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering voor uw personeel af te sluiten. Deze verzekering dekt hen tegen de lichamelijke letsels opgelopen door een arbeidsongeval (tijdens het uitoefenen van het beroep) of een ongeval op de arbeidsweg.

Wat is een groepsverzekering?

Als werkgever kunt u dankzij de groepsverzekering een aanvullend pensioenplan opbouwen voor als uw werknemers op pensioen gaan. Zij kunnen, als ze dat willen, ook zelf storten in hun groepsverzekering om hun pensioenkapitaal te verhogen. Dit pensioenplan komt dan bovenop het pensioen betaald door de overheid.

Het wettelijke pensioen garandeert elke werknemer een minimuminkomen op pensioenleeftijd. Dit wettelijke pensioen is geplafonneerd en hangt af van de beroepsloopbaan, de verdiende lonen tijdens de loopbaan en de gezinssituatie van de betrokken werknemer. Hierdoor is het wettelijke pensioen vaak onvoldoende om de huidige levensstandaard te behouden.

Ook het bedrag van het wettelijke overlevingspensioen, toegekend aan de nabestaande van de werkende of gepensioneerde echtgeno(o)t(e), is beperkt. De groepsverzekering is dus een onmisbare aanvulling op de uitkeringen van de sociale zekerheid.

Voor wie kan deze verzekering worden afgesloten?

Elk bedrijf met werknemers - arbeiders of bedienden - kan een groepsverzekering opzetten. Er is geen minimaal aantal, een kmo kan een groepsverzekering aanbieden aan zijn medewerkers.

U kunt de groepsverzekering beperken tot bepaalde categorieën van werknemers. U moet dan wel alle medewerkers uit die categorie opnemen in de groepsverzekering.

De groepsverzekering wordt afgesloten door het bedrijf in het voordeel van het personeel. De werknemers kunnen zelf eventueel extra stortingen doen om hun pensioen verder te verhogen. Als werkgever betaalt u minimaal 520 euro, maar u kunt ook een percentage van het loon kiezen als premie.

Voordelen van een groepsverzekering:

De kosten van een groepsverzekering liggen voor u, als werkgever, lager dan die van een verhoging van het brutoloon. Voor uw medewerker is het spaargeld, waarover hij op het einde beschikt, veel groter bij een groepsverzekering dan het spaarbedrag bekomen door een gelijkwaardige verhoging van het brutoloon. Een win-winsituatie, vooral in tijden van budgetbeheersing en loonstop!

Dankzij de gunstige (para)fiscaliteit is de groepsverzekering voordeliger dan een loonsverhoging, zowel voor u als werkgever als voor uw medewerkers.

Specifieke voordelen voor uw als werkgever:

Aftrekbaar als beroepskosten
Toepassing van een speciale sociale zekerheidsbijdrage van 8,86%
Premies onderworpen aan heffing op het verzekeringscontract van 4,4%
Premies niet onderworpen aan RSZ-werkgeversbijdragen (winst van 33 à 35%) die normaal van toepassing zijn op lonen.

Specifieke voordelen voor uw als werkgever:

Gestorte premies worden niet beschouwd als een voordeel in natura.
De vergoedingen worden bij pensioen of overlijden voordelig belast.
De werknemer kan zijn groepsverzekeringscontract aanwenden als waarborg bij een lening aangegaan om een vastgoed gelegen in de Europese Economische Ruimte te kopen of te transformeren (27 lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
Mogelijkheid om het bedrag van de waarborgen aan te passen om het contract af te stemmen op de noden van de werknemer.

Bron: http://www.dvv.be/

Gepersonaliseerde offerte aanvragen Contacteer ons