X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Nieuwsbrieven

Archief nieuwsbrieven

Zomerakkoord 2017 federale regering: nieuwe fiscale maatregelen


De federale regering liet op 26 juli weten dat er een akkoord is over de begroting 2018-2019. Daarin zitten een aantal belangrijke fiscale maatregelen die in 2018 in werking zouden moeten treden. We geven u graag een overzicht, ook al zijn de modaliteiten van sommige van deze maatregelen nog niet helemaal duidelijk.

Nieuwe taks op effectenrekeningen

Het zou gaan om een taks van 0,15 % op effectenrekeningen waarop in totaal meer dan 500.000 euro staat. Natuurlijke personen, dus geen vennootschappen, zouden deze taks moeten betalen zodra de totale waarde van beursgenoteerde effecten op zo’n rekening dit bedrag overschrijdt. De maatregel moet nog verder worden uitgewerkt, maar minister van begroting Johan Van Overtveldt kondigde al aan dat er rekening zal worden gehouden met mogelijk ‘ontwijkingsgedrag’.

Spaarrekeningen

Momenteel betaalt u enkel jaarlijkse roerende voorheffing op intresten die het bedrag van 1.880 euro overschrijden. Deze drempel zou worden verlaagd naar 940 euro per jaar.

Beurstaks

Indien u aandelen op de beurs koopt, wordt er een taks van 0,27 % geheven. Dit percentage zou naar 0,35 % gaan. Bij een aankoop van obligaties gaat de beurstaks van 0,09 % naar 0,13 %

Fondsen

Indien een fonds meer dan 25 % ‘schuldvorderingen’ – zeg maar obligaties – bevat, wordt op de meerwaarde van dit gedeelte tussen uw aankoop en uw verkoop van het fonds 30 % roerende voorheffing afgehouden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gemengd fonds of een puur obligatiefonds. De regering wil deze 25%-grens schrappen.

Dividenden van aandelen

Om beleggingen in aandelen te bevorderen, als ondersteuning van de economie, komt er een vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden die u ontvangt. Je zou dit kunnen vergelijken met de maatregel die al lang voor gereglementeerde spaarrekeningen bestaat. Tot een bedrag van 627 euro aan aandelendividenden moet u geen roerende voorheffing betalen.

Nieuw systeem voor pensioensparen

Wie spaart of belegt via pensioensparen, krijgt een belastingvermindering van 30 % op een bedrag van maximum 940 euro. U kunt aan pensioensparen doen via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. De regering is niet van plan om dat te wijzigen, maar u kunt ook opteren voor een nieuwe vorm van pensioensparen: u kan meer sparen – tot maximaal 1.200 euro, maar de fiscale aftrek zou dan 25 % bedragen.

Voor het einde van het jaar

De regering kondigde ook een tariefverlaging in verschillende stappen aan van de vennootschapsbelasting, waar we hier niet verder op ingaan.

De concrete modaliteiten van al deze nieuwe fiscale bepalingen moeten nog worden uitgewerkt, maar het is wel de bedoeling dat wetteksten nog vóór het einde van het jaar door het parlement geraken.

 

Bron: https://www.axabank.be/nl/blog/zomerakkoord-2017-federale-regering-nieuwe-fiscale-maatregelen

 


Overzicht nieuwsartikels