X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Nieuwsartikels > Steeds meer Belgen sluiten woonkrediet alleen af

Nieuwsbrieven

Archief nieuwsbrieven

Steeds meer Belgen sluiten woonkrediet alleen af


In 2017 werd 1 op 3 woonkredieten bij AXA Bank op naam van één persoon afgesloten. Het aandeel klanten dat zonder partner een lening afsluit is de laatste 3 jaar gestegen met 14%. Een mogelijke verklaring voor deze evolutie is het stijgend aantal alleenstaanden in België. Maar het zou ook kunnen dat meer klanten bewust ervoor kiezen om alleen een hypothecair krediet af te sluiten, ook al hebben ze een partner.

1 op 3 woonkredieten afgesloten door 1 ontlener

hypothecair krediet
Meer dan de helft van de ‘alleen-ontleners’ (54%) leent voor de aankoop van een huis om zelf in te gaan wonen.

Steeds meer klanten lenen alleen voor een woning. Dat blijkt althans uit de analyse van de cijfers bij AXA Bank naar aanleiding van Batibouw. Het percentage woonkredieten met slechts één titularis is op 3 jaar tijd significant gestegen. Terwijl het aandeel kredieten op naam van één ontlener in 2014 nog aanleunde tegen één vierde van de kredietaanvragen (28%), werd in 2017 al 1 op 3 woonkredieten (32%) afgesloten door één ontlener.

Het aandeel klanten dat een lening afsluit zonder partner, stijgt in alle leeftijdsgroepen. Ongeveer 37% van de klanten die alleen tekenen voor een woonkrediet is een jongvolwassene (t.e.m. 35 jaar), 44% is tussen de 35 en 50 jaar oud en 19% zijn 50-plussers.

Waarin verschillen kredietdossiers met slechts één ontlener van de andere dossiers?

  • Meer dan de helft van de ‘alleen-ontleners’ (54%) leent voor de aankoop van een huis om zelf in te gaan wonen. Daarnaast financiert 19% onder hen een verbouwing, en 12% de aankoop van een huis om te verhuren. De top 3 meest voorkomende doelen bij een dossier met twee ontleners ziet er hetzelfde uit, maar is toch anders verdeeld: de aankoop van een huis om te bewonen (40%), verbouwingen (31%), en de aankoop van een huis om te verhuren (11%). Het valt op dat koppels vaker verbouwen.
  • Bij woonkredieten met één ontlener ligt het gemiddeld bedrag dat ontleend wordt (127.500 euro) lager dan bij woonkredieten met twee ontleners (175.000 euro).
  • De gemiddelde looptijd van het woonkrediet (19 jaar) verschilt niet van kredieten met twee ontleners.
  • Klanten die een hypothecair krediet alleen afsluiten, lenen gemiddeld tot 72% van het totale bedrag van hun aankoop. Dat is iets lager dan de gemiddelde quotiteit bij koppels, die 78% bedraagt. Dit wil zeggen dat klanten die zonder partner lenen doorgaans voor een grotere eigen inbreng zorgen.

Mogelijke verklaringen

Uit cijfers van het Federaal planbureau blijkt dat het aantal alleenstaanden in België gestaag toeneemt. Volgens hun demografische vooruitzichten* zou tegen 2060 maar liefst de helft van de Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. Vandaag is dat al 1 op 3, een verhouding die zich perfect weerspiegelt in het aandeel kredietaanvragen dat bij AXA Bank door één ontlener wordt afgesloten.

Dat die tendens zich bij alle leeftijdsgroepen voordoet, is niet zo verbazend. Alleenstaande jongvolwassenen willen, eens ze een aantal jaar gewerkt hebben, ook profiteren van de lage rentevoeten. Ze willen niet langer wachten op een partner om te investeren in een eigen woonst. Dat het aandeel single 35+ers stijgt, kan deels verklaard worden door het stijgende aantal echtscheidingen en nieuw-samengestelde gezinnen. Dat zorgt ervoor dat meer mensen opnieuw op zoek gaan naar een eigen stek op latere leeftijd.

Ook is het mogelijk dat klanten in sommige gevallen wel een partner hebben, maar er toch bewust voor kiezen om een hypothecair krediet alleen af te sluiten. Bijvoorbeeld wanneer twee partners in een nieuw-samengesteld gezin toch elk een eigen woonst willen houden.

Hoewel kredieten zeer toegankelijk werden dankzij het lage renteklimaat, blijft voorzichtigheid toch geboden. Frank Goossens, Chief Credits Officer bij AXA Bank: ‘Als bank is het onze taak om erover te waken dat onze klanten een lening aangaan met een haalbaar afbetalingsplan. Het beschikbaar inkomen speelt daarin een essentiële rol. Dat is het bedrag dat men overhoudt na de maandelijkse afbetaling van het woonkrediet.’

Voor het beschikbaar inkomen hanteert AXA Bank als richtlijn 1.200 euro voor een koppel en 1.000 euro per maand voor een alleenstaande. Ook de eigen inbreng is belangrijk. Frank Goossens: ‘We weten dat 60% van de 20 tot 35-jarigen vandaag financiële hulp krijgt van de ouders bij de aankoop van hun woning.’

* Demografische vooruitzichten 2016-2060 - Bevolking en huishoudens

 

https://www.axabank.be/nl/blog/2018/03/steeds-meer-belgen-sluiten-woonkrediet-alleen-af

 


Overzicht nieuwsartikels