X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Nieuwsbrieven

Archief nieuwsbrieven

Is je pasgeborene meteen verzekerd? En is je oogappel gedekt door jouw hospitalisatieverzekering, of door die van je partner?


Word je binnenkort mama of papa? En hebben jij en je partner elk een hospitalisatieverzekering? Goed nieuws: jouw gezondheidsverzekering – of die van je partner – dekt ook je kindje, en dat vanaf de geboorte.

Meld de geboorte aan je verzekeraar

Een hospitalisatiepolis beschouwt gezinsleden van de verzekerde als ‘bijkomende verzekerden’ of ‘bijverzekerden’. Wil je je kind laten opnemen in één van jullie hospitalisatieverzekeringen? Dan volstaat het om de geboorte van je zoon of dochter te melden aan de verzekeraar: de algemene voorwaarden van de polis vermelden de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Je pasgeborene zal onmiddellijk gedekt zijn door de verzekering, meestal zonder medisch onderzoek of wachtperiode.

Als beide partners over een hospitalisatieverzekering beschikken, kan je dus kiezen bij welke ouder je het kind mee wil verzekeren. Er zijn twee mogelijke scenario’s:

  • Een van de twee contracten is een groepsverzekering (of de beide zijn dat), onderschreven door de werkgever van de betrokken partner. Het kind kan dan zonder bijkomende premie worden toegevoegd als verzekerd gezinslid. Het kan ook interessant zijn om de andere partner er eveneens aan toe te voegen (check daarvoor eerst de voorwaarden).
  • Gaat het niet om beroepsgebonden polissen? Dan kan je ervoor kiezen om jullie hospitalisatieverzekeringen onder te brengen in één gezinspolis. Daarvoor volstaat het dat jullie feitelijk samenwonen (dus officieel op hetzelfde adres). De kans is groot dat dat voordeliger zal zijn dan twee aparte, individuele polissen.

Tot welke leeftijd? Er is geen specifieke leeftijd waarop een kind zelf een hospitalisatieverzekering moet afsluiten. Een kind blijft gedekt via de polis van zijn ouder(s) zolang het fiscaal ten laste blijft van de ouders.

Het is belangrijk dat je kind mee verzekerd is. Wanneer het later het ouderlijke huis verlaat, heeft het zo immers recht op een individuele voortzetting van de verzekering (bij dezelfde verzekeraar), zonder medisch onderzoek of een wachtperiode. De procedure verschilt naargelang het gaat om een beroepsgebonden of een individuele verzekering. Is het kind aangesloten bij …

  • de individuele polis van een ouder? Dan moet je als ouder/hoofdverzekerde je verzekeraar laten weten wanneer je kind/bijverzekerde het nest heeft verlaten en wat zijn/haar nieuwe verblijfplaats is. De verzekeraar heeft daarna 30 dagen om jouw dochter of zoon een verzekeringsvoorstel te doen. Als je kind dat voorstel binnen de 60 dagen aanvaardt, gebeurt er geen medische selectie en begint de dekking van de nieuwe polis retroactief vanaf het moment dat de dekking van de vorige polis verloren is gegaan. Na het verstrijken van die termijn, vervalt het recht op het aanbod.
  • een collectieve polis, via de werkgever van een ouder? Als je kind zelfstandig gaat wonen, heeft het 105 dagen om de verzekeraar te informeren over zijn of haar voornemen om de polis individueel verder te zetten. De verzekeraar moet, zonder medische selectie, binnen 15 dagen een verzekeringsaanbod doen. Je dochter of zoon heeft dan 30 dagen om dat te aanvaarden (eveneens met retroactieve dekking). Verstrijkt die termijn, dan vervalt het recht op een individuele voortzetting.

Heb je vragen? Of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met me op.

 

Bron: www.abcverzekering.be

 


Overzicht nieuwsartikels