X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Nieuwsartikels > Elke winter sterven mensen door CO-vergiftiging, dit kan u doen om dat te voorkomen!

Nieuwsbrieven

Archief nieuwsbrieven

Elke winter sterven mensen door CO-vergiftiging, dit kan u doen om dat te voorkomen!


Bijna duizend Belgen worden jaarlijks getroffen door CO-vergiftiging. Vooral tijdens de wintermaanden stijgt het aantal slachtoffers exponentieel. Het antigifcentrum verspreidde daarom volgende tips om een CO-vergiftiging tegen te gaan.

1. Goede verluchting

Bijna alle verwarmingsapparaten of toestellen voor de productie van warm water verbruiken lucht. Het is dus belangrijk een ruimte goed te ventileren zodat de aanvoer van verse lucht gegarandeerd blijft. In de winter zijn we geneigd alle openingen en kieren af te dichten om de kou buiten te houden, maar zo hou je vaak ook verse lucht buiten. Ideaal is om een ventilatieopening te hebben die rechtstreeks in contact komt met de buitenlucht. Als dat niet het geval is moet er in elke kamer zeker een (maximum twee) doorstroomopeningen zijn. Probeer dus zeker in een kleine, afgesloten ruimte telkens de raam of deur een klein beetje open te laten staan wanneer je de bad- of keukengeiser gebruikt.

2. Let op je schoorsteen

Rook bevat altijd een zekere hoeveelheid CO. Een goede schoorsteen zal de rook uit je kachel echter steevast afvoeren naar buiten. Wanneer dat niet gebeurt zal je dit merken aan het beslaan van je ruiten. Verbrandingsgassen bevatten veel waterdamp die bij een slechte afvoer zal neerslaan als damp op je ramen en muren. Wanneer dit het geval is, neemt u best zo snel mogelijk contact op met een vakman en zorgt u voor een andere vorm van verluchting.

3. Laat uw wagen niet stationair draaien in een afgesloten garage

Ook de uitlaatgassen van uw wagen stoten CO uit. Je laat de motor dus beter niet te lang draaien in je garage.

4. Hoe oud zijn je verwarmingstoestellen?

Hoe ouder een verwarmingstoestel, hoe slordiger het vaak is in zijn uitstoot. Keukengeisers die geproduceerd werden voor 1989 worden best vervangen, zij vormen een reëel gevaar. Voor badgeisers geldt dat toestellen van voor 1996 best vervangen worden.

Voor meer informatie over het voorkomen van CO-vergiftiging kan u terecht op de website van het antigifcentrum.

5. Onderhoud verwarmingsinstallatie

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

  • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
  • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden. Meer informatie vindt u hier.

Het onderhoud van deze toestellen is ook een belangrijke voorwaarde in het kader van tussenkomst bij een probleem waarbij de brandverzekering dient op te treden.Wat te doen bij een CO-vergiftiging?

Symptomen van een CO-vergiftiging zijn voornamelijk hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid, je voelt je slap en bent snel kortademig.

  • Slachtoffers kunnen ook zeer verward overkomen. Bij blootstelling aan een grote hoeveelheid CO kan zelfs een onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden.
  • Merk je een van de kleinere symptomen op in een kamer waar een geiser staat, probeer dan zo snel mogelijk een deur te openen en je buiten de kamer te begeven.
  • Ga nooit zomaar binnen in een kamer waar een slachtoffer ligt. De kans is groot dat je zelf bevangen raakt.
  • Bel onmiddellijk de hulpdiensten en verlucht de kamer zo veel mogelijk (als dat kan zonder gevaar voor je eigen gezondheid). Wanneer je 112 belt, vermeld je meteen dat je het vermoeden hebt dat het om een CO-vergiftiging gaat. Ook of het slachtoffer nog bij bewustzijn is of niet, is belangrijke informatie.
  • Daarna schakel je zo snel mogelijk de toestellen uit die vermoedelijk de oorzaak van de CO-vergiftiging zijn, als dat mogelijk is zonder je eigen gezondheid in gevaar te brengen.
  • Als je alle bovenstaande stappen hebt doorlopen, kan je proberen het slachtoffer uit de kamer te halen en indien nodig beginnen met reanimatie in afwachting van de hulpdiensten. Hoe je dat doet, zie je in deze video.

 

Bron: Het nieuwsblad & Vlaamse overheid

 


Overzicht nieuwsartikels