X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Praktisch > Acties > Parrainage actie

Actie Parrainage

Actie georganiseerd door Key Finance bvba, Grote Markt 56, 9100 Sint-Niklaas. FSMA nr. 113744 A-cB – RPR Gent Afd. Dendermonde 0561.726.010

Artikel 1: Omschrijving actie

Deze actie voorziet een cadeaukaart van 50 euro van de stad Sint-Niklaas voor huidige klanten, die een nieuwe klant aanbrengen voor ons kantoor Key Finance bvba (Barrie Finance).

De cadeaukaart zal door Key Finance bvba binnen één maand na het afsluiten van minimum 3 verschillende verzekeringspolissen en/of verschillende bankproducten klaargelegd worden aan de loketten voor afhaling.

De actieperiode loopt van 16/07/2015 tot 31/01/2016. De nieuwe producten met een aanvangsdatum na de actieperiode kunnen ook genieten van deze actie, zolang de contracten ondertekend zijn binnen de actieperiode.

Artikel 2: Voorwaarden actie

Alle natuurlijke, meerderjarige personen met vaste verblijfplaats in België komen in aanmerking voor deze actie, uitgezonderd personeel van Key Finance bvba.

Onder huidige klanten wordt verstaan klanten met minimum 1 actief verzekeringsproduct of bankproduct bij Key Finance bvba (Barrie Finance). Onder nieuwe klanten wordt verstaan personen of hun samenwonende partner noch een bestaand verzekeringsproduct of bankproduct in ons kantoor Key Finance bvba (Barrie Finance) in voege hebben of opgezegd in het afgelopen jaar.

Deze actie is slechts geldig na afsluiten van 3 nieuwe verschillende producten uit onderstaande lijsten (artikel 3 – artikel 4) op naam van 1 verzekeringsnemer of op naam van gezinsleden op hetzelfde adres via Key Finance bvba.

Artikel 3: Welke producten komen in aanmerking?

Verzekeringspolissen:
- Brandverzekering
- Autoverzekering
- Hospitalisatieverzekering of wachtpolis
- Privé ongevallenpolis
- Zorgverzekering
- (Rechts)bijstandpolis
- Levens- en overlijdensverzekering

Bankproducten:
- Zichtrekening comfort2bank of st@rt2bank incl. budgetplus AXA
- Spaarrekening AXA
- Pensioensparen AXA
- Consumentenkrediet AXA
- Hypothecair krediet AXA


Artikel 4: Algemene bepalingen

Maximum 3 cadeaukaarten per gezin per jaar. Een aangebrachte klant kan op zijn beurt deelnemen aan de actie van zodra hij een bestaande klant is. Indien men de producten niet wenst te behouden, moeten de opzegvoorwaarden nageleefd worden.

Door deel te nemen aan de actie, gaat men akkoord met het actiereglement. Key Finance bvba behoudt zich het recht om de actie allen tijde te wijzigen of vervroegd af te sluiten.


Sint-Niklaas, 15 juli 2015