X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Praktisch > Acties > Gratis familiale

Actie gratis familiale verzekering

Actie georganiseerd door Key Finance bvba, Grote Markt 56, 9100 Sint-Niklaas FSMA nr. 113744 A-cB – RPR Gent Afd. Dendermonde 0561.726.010

Artikel 1: Omschrijving actie

Deze actie voorziet een terugbetaling van uw premie B.A. privé-leven voor 1 verzekeringsjaar bij het openen van minimum 2 nieuwe verzekeringspolissen (met samen een minimum jaarpremie van 500 euro, exclusief de gratis dekking) bij Key Finance bvba (Barrie Finance).

De premie B.A. privé-leven zal door Key Finance bvba binnen één maand na het afsluiten van de tweede nieuwe verzekeringspolis terugbetaald worden op een door de klant opgegeven rekeningnummer waarvan hij/zij (mede)titularis is.

De actieperiode loopt van 05/02/2015 tot 31/08/2015. De nieuwe polissen met een aanvangsdatum na de actieperiode kunnen ook genieten van deze actie, zolang de contracten ondertekend zijn binnen de actieperiode.

Artikel 2: Voorwaarden actie

Alle natuurlijke personen komen in aanmerking voor deze actie. Zowel bestaande als nieuwe klanten. Personeelsleden van Key Finance bvba en hun gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, komen niet in aanmerking voor deze actie.

Deze actie is slechts geldig na afsluiten van 2 nieuwe polissen uit onderstaande lijst (artikel 3) op naam van 1 verzekeringsnemer en/of op naam van gezinsleden op hetzelfde adres via Key Finance bvba.

Artikel 3: Welke polissen komen in aanmerking?

- Brandverzekering
- Autoverzekering
- Hospitalisatieverzekering of wachtpolis
- Privé ongevallenpolis
- (Rechts)bijstandpolis

Artikel 4: Algemene bepalingen

De familiale verzekering is voor 1 jaar terugbetaalbaar met een maximum van 120 euro. Indien men de polis(sen) niet wenst te behouden, moeten de opzegvoorwaarden nageleefd worden. Door deel te nemen aan de actie, gaat men akkoord met het actiereglement.

Key Finance bvba behoudt zich het recht om de actie vervroegd af te sluiten. Sint-Niklaas, 16 februari 2015