Deze simulator heeft gegevens nodig over:
- de kredietnemer(s),
- de inkomsten, en
- het project.


Kilk hieronder op Volgende om verder te gaan!


De gevraagde informatie dient louter voor de berekening van de rentevoet. Wij houden geen gegevens bij.
Meer info: lees onze Privacy policy.
Gegevens aankoop
Doel aankoop
Stelsel registratie / BTW
Type pand
Schuldsaldoverzekering
Kredietnemer 1
Rookgedrag
Premiebetaling
Geen.
Klik op volgende!
Schuldsaldoverzekering
Kredietnemer 2
Rookgedrag
Premiebetaling
Resultaat van uw krediet
Kredietbedrag
Looptijd (in jaren)
Jaarlijkse debetrentevoet
Maandelijkse afbetaling (Mensualiteit)
Totaal te betalen (= kapitaal + intresten)
     
Worst case scenario
Premie schuldsaldoverzekering
Kredietnemer 1
Dekkingspercentage
Aantal jaarpremies
Premie schuldsaldoverzekering
Kredietnemer 2
Dekkingspercentage
Aantal jaarpremies
Algemene kosten m.b.t. de lening Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP)  
Omschrijving Kost  in % 
Debetrentevoet  - 
Dossierkosten bank
Expertisekosten (indien nodig)
Waarborgkost (excl. ereloon notaris)
Zichtrekening  - 
Jaarpemie schuldsaldoverzekering (premie voor het eerste jaar)
Jaarpremie brandverzekering
Totale JKP  

Meer info? Contacteer ons vrijblijvend:

De bovenstaande berekening, rentevoet en premies zijn indicatief, op basis van uw invoer. Afhankelijk van het dossier zijn er wellicht bijkomende kortingen mogelijk. Hiervoor raden wij u aan ons te contacteren.